Általános Szerződési Feltételek

Olvasd el figyelmesen!

HFGHOSTING jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatást. Amennyiben a karbantartási idő 1 óránál tovább tart, erről a Szolgáltató e-mail formájában köteles tájékoztatni Előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 3 nappal. A karbantartásokból adódó üzemszünet azonban nem haladhatja meg a havi 3 órát. Ezen karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába.

 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást korlátozza, amennyiben Előfizető nem rendeltetésszerűen használja Szolgáltató által nyújtott lehetőségeket. Kiemelten ilyen eseteknek tekintjük a következőket: illegális, szerzői jogokat sértő adatok bármilyen formában történő elhelyezése

 

1. Forgalom és szerződés meghatározása

 -A bérlő egy adott tárhellyel fog rendelkezni, amelynek mérete maximum 5 gigabyte játékszerverek esetén.

- A szolgáltatónál bérelt játék szerver Slot számát átt irni  szigoruan tilos vagy pluginal  átt irni  (azonali játék szerver meg vonás )

 -A megrendelést a www.hfg.hu címen található megrendelőlap kitöltésével kezdődik Ennek az űrlapnak a helyes kitöltése kötelező.

 -A szolgáltató biztosítja a bérlő számára a lagmentes játéklehetőséget, valamint a szervergép 100/100mbit-es internet kapcsolatát.

 -A szolgáltatást a bérleti díj jóváírásakor indítja a szolgáltató majd 24 órán belül elküldi az adatokat e-mailben a bérlő számára!

 

2. A szerződés tárgya

 -A szolgáltató vállalja, hogy 99% os rendelkezésre állást biztosít éves szinten a játékszerver elérhetőségének érdekében.

 -A szolgáltató nem vállal felelősséget önhibáján kívül bekövetkezett játékszerver leállás miatt.

 

3. A szerződés ideje

 -A szerződő felek között automatikusan 1hónapos szerződés lép életbe, amelyet bármelyik fél felbonthat

 -Előre befizetés esetén a szerződés időtartalma az előre kifizetett havidíjak idejére szól.

 

4. A szolgáltatás megszűnése

 -A szolgáltató megszüntetheti a szolgáltatást, ha a bérlő illegális tevékenységet végez vele a hatályos magyar törvények szerint.

 -A tárhelyen tilos elhelyezni illegális, jogvédett tartalmat. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal és megszüntetheti a szolgáltatást

 -A bérleti díj elmaradása esetén a bérlő köteles lemondani a játékszerverét amennyiben arra már nem tart igényt, ezt megteheti e-mailben vagy msn-en keresztül is a megadott eléréseken.

 -A bérlő a szerver nevében más szolgáltató domain nevét vagy IP címét reklámozza.

 -A szolgáltató a bérleti díj elmaradása esetén köteles egy e-mail vagy msn üzenet küldeni az elmaradásról a játék szerver lekapcsolása előtt.

 -A szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a szolgáltatás megszűnése után ne legyen elérhető a bérlő számára a webadmin rendszerver, az ftp hozzáférés, a játékszerver, subdomain valamint esetlegesen a kommunikációs szerver.

 

5. A szolgáltatás használata

 -A bérlő a játékszerverének nevében szerepelnie kell a @ hfg.hu szövegnek.

 -A konfig fájlokban tilos módosítani a tickrate számot és a maximum meg engedett slot számot, a port, számát valamint 1 tárhelyen 1 szerver futtatható.

 -A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal adatvesztés esetén.

 -A tárhelyen elhelyezett játékszerver hibás konfigurálása esetén a szolgáltató nem vállal felelősséget még akkor, sem ha a játékszerver üzemképtelenné vált.

 -A tárhely kizárólag az internetes játékszerverrel kapcsolatos fájlokat tartalmazhat, kivéve, ha a bérlő élt a subdomain lehetőségével, ekkor a weblap kizárólag klán weblapot tartalmazhat.

 -Legfőképpen amiatt mivel a szolgáltató nem minden esetben észlelheti, hogy illegális tevékenység történt..

 -A bérlő semmilyen magatartásával (így különösen internetes híroldalakon, fórumokon, levelezőlistákon történő írásokkal) nem sértheti a szolgáltató jó hírnévhez való jogát.

 -A szerződés elfogadásával feliratkozol a hírlevelünkre.

 

6. Adatvédelem

 -A GameHosting a tárhely-bérleti szerződéseiben a bérlők által közölt adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően tartja nyilván és kezeli.

 -A szolgáltató törvény 2. § 8. pontjának hatálya alá tartozik a szolgáltató, mint adatkezelő. A szolgáltató a bérlő által közölt adatok (2. § 1. pont) felhasználásának célját kizárólag a szerződés megkötésében, ill. a szerződésből eredő viták bírósági úton történő rendezésében jelöli meg. Kizárja tehát azt, hogy az ügyfél nevét, levelezési vagy elektronikus címét és bármilyen más - a szerződéskötéskor közölt - adatát harmadik félnek (természetes vagy jogi személy) kiadja.

 

7. Záró Rendelkezés

 -Esetleges nézeteltérések esetén mindig a magyar nyelven írott szerződést kell figyelembe venni.

 -Jelen általános szerződési feltételeket valamennyi szerződésre alkalmazni kell.